Dla rodziców

Rekrutacja – akceptacja ocen, wyników i osiągnięć

Tylko do dzisiaj (10.07.2023 r.) do godziny 15:00 można uzyskać akceptację ocen ze świadectwa ukończenia klasy ósmej, wyników egzaminu ósmoklasisty i dodatkowych osiągnięć. W tym celu należy jeszcze dziś dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia klasy ósmej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci z niezaakceptowanymi ocenami, wynikami i osiągnięciami nie wezmą udziału w […]

Tylko do dzisiaj (10.07.2023 r.) do godziny 15:00 można uzyskać akceptację ocen ze świadectwa ukończenia klasy ósmej, wyników egzaminu ósmoklasisty i dodatkowych osiągnięć.
W tym celu należy jeszcze dziś dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia klasy ósmej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Kandydaci z niezaakceptowanymi ocenami, wynikami i osiągnięciami nie wezmą udziału w elektronicznej rekrutacji.

Czekamy i zapraszamy!