Multimedia

Warsztaty “Wykrywanie chemicznych dodatków do żywności”

Uczniowie klas1abc i e wzięli udział w warsztatach “Wykrywanie chemicznych dodatków do żywności” zorganizowanych przez Ślaską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach. Dodatki do żywności stosowane są coraz częściej i na coraz większą skalę. Wpływ ich stosowania na zdrowie i życie ludzi zależy od stężenia tych substancji w diecie.

Uczniowie klas1abc i e wzięli udział w warsztatach “Wykrywanie chemicznych dodatków do żywności” zorganizowanych przez Ślaską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach. Dodatki do żywności stosowane są coraz częściej i na coraz większą skalę. Wpływ ich stosowania na zdrowie i życie ludzi zależy od stężenia tych substancji w diecie.