Doradca zawodowy

MATURZYSTO, LICEALISTO, ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM KIERUNKU DALSZEGO KSZTAŁCENIA? ZALEŻY CI NA PODJĘCIU WŁAŚCIWEJ DECYZJI EDUKACYJNO – ZAWOWODOWEJ?

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO

Doradca zawodowy:

  • pomaga w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych;
  • przeprowadza badania testowe przydatne w procesie wyboru zawodu;
  • dostarcza aktualnych informacji oraz przedstawia pełną ofertę edukacyjną szkolnictwa na różnych jego poziomach;
  • dostarcza informacji o zawodach, możliwościach rozwoju i awansu w zawodzie;
  • dostarcza informacji o trendach na rynku pracy;
  • wspiera uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej (towarzyszy i pomaga w wyborze kierunku studiów/ szkoły policealnej);
  • pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;
  • wspomaga rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych przez ich dzieci.

 Zapraszam serdecznie Joanna Stemplowska– doradca zawodowy.

„Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie-
żaden wiatr nie jest dobry”.
Seneka