Higienistka

W naszej szkole funkcję higienistki szkolnej pełni….

Gabinet higienistki znajduje się….

Godziny pracy higienistki:

Gabinet higienistki szkolnej zapewnia uczniom doraźną pomoc medyczną ora oraz pomoc  w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Ponadto w gabinecie higienistki szkolnej wykonywane są:

  • badania przesiewowe ……
  • badania kontrolne….
  • monitorowanie wykonywania szczepień ochronnych …
  • kierowanie na badania profilaktyczne lekarskie do lekarzy rodzinnych tzw. bilans zdrowia……
  • działania i akcje profilaktyczne zgodne z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.

Higienistka szkolna współpracuje z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.

Opieka stomatologiczna świadczona jest na następujących zasadach