Szkoła

Budynek szkołySpołeczność szkolną tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. Równie ważne jest środowisko, w którym wszyscy funkcjonujmy oraz poszczególne osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy na co dzień. Funkcjonowanie szkoły reguluje natomiast szereg dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych. W słowa natomiast najtrudniej ubrać to, co jest niezwykle ważne, czyli atmosferę kształtowaną również w oparciu o szkolną tradycję i historię, dorobek pedagogów oraz wychowanków, jak również wartości i zasady leżące u podstaw szkolnego świata.